Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

2018-02-12 10:37
Välkommen på årsmöte den 12 mars kl. 18.00 i klubbrummet på Teleborgshallen.
  • Uppdaterad: 2018-02-26 14:25

Anmäl ditt deltagande vid årsmötet till This is a mailto link senast den 4 mars. 

Motioner och prepositioner skickas till This is a mailto link senast den 4 mars. Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordning

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

10. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av tränings- och medlemsavgifter

13. Behandling av inkomna motioner.

14. Val av ny ordförande och ledamöter.

a) Val av ordförande.

b) Val av kassör.

c) Val av ledamöter

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

17. Val av ombud i SDF-möten

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande

Skribent: Nina Lingborg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Växjö Ravens BBK - Basket
Box 3206
35053 Växjö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info